Staroměstská kapela představuje nové členy kapely.
Stanislav Šarátek – tuba, Šárka Brantalová – alt, Jitka Janálová – soprán, Viktorie Králová – klarinet.