Ve Staroměstské kapele došlo ke generační výměně v sekci klarinetů, kdy po čtyřiceti letech ukončil svou činnost náš kamarád, pokladník a bezvadný muzikant RADEK CHURAVÝ. Jeho nástupkyní se stala nadějná klarinetistka VIKTORIE KRÁLOVÁ a novým pokladníkem byl zvolen tenorista PŘEMEK CHVILÍČEK.
Radkovi děkujeme za všechno, co pro kapelu udělal, a Viktorce přejeme, aby se mezi mužskou populací cítila příjemně.